L’any 2014 des de la Institució CERCA es va crear una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat.

A proposta d’aquesta comissió s’han portat a terme diverses actuacions com ara un model de pla d’igualtat d’oportunitat que ha servit als centres com a punt de partida, o un vídeo destinat als membres dels comitès científics assessors per evitar el biaix de gènere en el moment de la selecció d’investigadors en càrrecs de responsabilitat.

La comissió d’igualtat està integrada per:

Leticia Chico

Cap de Recursos Humans de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

Anna Font

Gerent del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

Neus Prats

Core Facility Manager a l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Hermínia Pujol

Gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Michela Svaluto Moreolo

Investigadora sènior i directora de programes de qualitat al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

Anna Ribas

Gerent de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)

Xavier Lasauca

Xavier Lasauca

Responsable de Gestió del Coneixement - Direcció General de Recerca (convidat)

Lluís Rovira

Director de la Institució CERCA