La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa.

La Institució CERCA s’ha implicat de manera decidida en aquest aspecte, incorporant mesures específiques per afavorir en els centres de recerca d’excel·lència a Catalunya la implantació de la perspectiva de gènere.

Les dades extretes de la segona ronda d’avaluacions CERCA 2016-2019 mostren una tendència similar a la resta del sistema de recerca. És a dir, hi ha paritat entre els homes i dones que accedeixen a la carrera científica però just en acabar el doctorat comença el desequilibri de gènere en detriment de les dones, fins arribar a representar aproximadament un 25% en els llocs de màxima responsabilitat científica (caps de grup).

Les causes són diverses i no tenen a veure només amb la maternitat i la conciliació familiar sinó que és el mateix sistema que les expulsa no oferint un entorn adequat o exercint, inconscientment, un biaix a l’hora de fer la selecció de personal.

Investigadores R1
(predoc)

Investigadores R2
(postdoc)

Investigadores R3+R4
(sènior i PI)

Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2020
Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2020
Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència 2020