Skip to main content

Parcialitat en la contractació

El nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament, fins i tot en els camps en què les dones són majoria entre els titulats des de fa temps, com ara la biomedicina.

Incrementar la participació de les dones en el sistema és un objectiu compartit per nombroses institucions científiques a Europa. A l’Estat espanyol i a Catalunya es disposa d’un marc legal que recull un bon nombre de les recomanacions plantejades a Europa i als Estats Units, però, tot i així, cal seguir insistint-hi.

Amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri de gènere en els entorns de recerca, la Comissió d’Igualtat CERCA ha impulsat mesures específiques adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat.

Recruitment Bias in Research Institutes

La primera de les accions s’ha dirigit a evitar la parcialitat en la contractació de personal investigador.

Mitjançant un vídeo, es vol informar de manera didàctica el professorat, homes i dones, que forma part dels panells d’avaluació sobre els biaixos en la contractació. Aquesta parcialitat, sovint inconscient, perjudica especialment les dones, i els fa percebre l’avaluació com una cosa hostil.

Per elaborar els continguts, s’ha comptat amb la col·laboració del programa Women in Science de l’EMBO (European Molecular Biology Organization) i de la Dra. Hilde Janssens, especialista en el desenvolupament de la carrera professional per a dones investigadores.

Bibliografia