Skip to main content

Comissió
d'igualtat

L’any 2014 des de la Institució CERCA es va crear una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures adreçades a suprimir aquests biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat.

A proposta d’aquesta comissió s’han portat a terme diverses actuacions com ara un model de pla d’igualtat d’oportunitat que ha servit als centres com a punt de partida, o un vídeo destinat als membres dels comitès científics assessors per evitar el biaix de gènere en el moment de la selecció d’investigadors en càrrecs de responsabilitat.

La comissió d’igualtat està integrada per:

Teresa Rosas

Responsable de Talent i Gènere al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

Neus Prats

Core Facility Manager a l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Michela Svaluto Moreolo

Investigadora sènior i directora de programes de qualitat al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

Maria Targa

Gerent de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Xavier Lasauca

Responsable de Gestió del Coneixement - Direcció General de Recerca (convidat)

Laia Pellejà

Directora de la Institució CERCA