Des del 2019, CERCA participa activament en la Comissió de Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Això ens ha donat l’oportunitat d’accedir als ajuts que, sota el segell del Pacte d’estat contra la violència de gènere, gestiona l’Institut Català de les Dones (ICD).

Com a membres actius d’aquests projectes, hem iniciat un seguit d’actuacions adreçades a tot el personal dels centres CERCA amb la finalitat de conscienciar i prevenir les violències masclistes.

Vídeo: From microaggressions to sexual harassment

El vídeo, orientat a la prevenció de la violència de gènere, és una eina dirigida a conscienciar el personal del centre sobre aquesta problemàtica. Busca també ajudar tant a fer aflorar els possibles problemes com a oferir recursos a les persones que els han de gestionar.

Informe: Mapa de les unitats de gènere

Elaboració d’un mapa de situació de les unitats de gènere similar a l’existent per a les universitats. A banda de recollir les dades bàsiques sobre dependència orgànica, funcions i vigència dels plans de gènere per centre, s’amplia el qüestionari per tal d’incorporar informació sobre els possibles casos de violència de gènere que s’hagin donat als centres i les necessitats de formació de les unitats.

Formació: De les microagressions a l’assetjament. Les dones en l’entorn acadèmic de recerca.

A través d’una eina específica de microaprenentatge (microlearning) s’ha dissenyat un curs que té per objectiu fer reflexionar i dotar d’eines el personal dels centres per detectar i posar fre a les violències masclistes.

Formació presencial: activitats de formació presencial i en línia.

Amb la col·laboració d’especialistes, CERCA organitza regularment formacions per aprofundir en temes de gènere, adreçades majoritàriament al personal directiu, membres de les respectives comissions d’igualtat o responsables de les àrees encarregades de les polítiques de gènere als centres, com ara els departament de recursos humans.

 

Exemples dels cursos duts a terme:

Prevenció de violències masclistes des d’una perspectiva interseccional

Ponent: L’Etnogràfica, antropologia per a la transformació social.

Desembre del 2019

Sessió estructurada en dues parts: una primera part de caràcter teòric, enfocada a proporcionar coneixements per aproximar-nos als diferents tipus de violències masclistes existents, als mecanismes de detecció i prevenció d’aquestes violències, i a proporcionar eines per poder abordar-les en l’àmbit institucional i laboral. I una segona part orientada al treball pràctic en grup per a l’anàlisi de casos reals d’abordatge de violències masclistes, posant en comú els elements identificats i les reflexions generades.

Identificar i actuar davant les discriminacions de gènere i les violències de gènere en els centres de recerca

Ponent: Atena Consulting
Novembre-desembre del 2020

Curs semipresencial (17 hores lectives), que té per objectius:

  • Entendre per què parlem de diferències de gènere, desigualtats de gènere i discriminacions de gènere.
  • Presentar des d’un enfocament interseccional les discriminacions de gènere.
  • Explicar què entenem per violències de gènere.
  • Conèixer la legislació existent en l’àmbit laboral sobre violència de gènere i violència masclista.
  • Presentar eines per prevenir, combatre i actuar davant de situacions de discriminacions i violència de gènere.
Actuació finançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere

Actuació finançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat, a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere